Så bra är svenskarna på de och dem

Sex av tio anser att det är lätt att göra rätt på de och dem. Men ställda inför en lite svårare mening är det en majoritet som svarar fel. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen.

Text:

PRESSMEDDELANDE

Sex av tio svenskar tycker att det är enkelt att göra rätt på de och dem i skrift. Bara en av åtta anser att valet är svårt. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen. Men ställda inför sex testmeningar förändras bilden av kunskaperna. Inför en lite svårare mening är det en majoritet som svarar fel.

– I debatten påstås det ofta att det bara är unga som har svårt med de och dem. Många upplever också att det är ett nytt problem i svenska språket. Den här undersökningen visar att det inte stämmer, säger Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen.

Valet mellan de, dem och dom i skrift har länge varit den kanske mest omdiskuterade språkriktighetsfrågan i svenskan. Undersökningen visar att färre äldre svenskar anser att de och dem är svårt även om skillnaderna mellan generationerna är små. Men så är inte fallet i praktiken. På fem av sex testmeningar svarar yngre rätt i något större utsträckning.

– I språkvårdslitteratur har valet mellan de och dem beskrivits som svårt i ganska precis ett århundrade. Detta har varit ett problem i flera generationer. Yngre har alltså en lite mer realistisk bild av sin egen förmåga. Förklaringen till att yngre har aningen lättare för de och dem kan vara att det rör sig om en grupp som ganska nyligen fått lära in distinktionen i undervisningen i skolan, säger Anders Svensson.

Men det finns ett undantag. Det är visserligen 84 procent som väljer det korrekta de i testmeningen ”Nu går de/dem bästa filmerna på bio”. Men bland svenskar i åldern 18 till 34 år är det 9 procent som felaktigt svarar dem. Bland deltagarna som har fyllt 65 år är det bara 3 procent som anger det felaktiga dem.

– Här är de inte ett personligt pronomen utan bestämd artikel som aldrig kan vara dem. Den här osäkerheten är ett nyare fenomen som verkar vara ett växande problem bland yngre språkbrukare, säger Anders Svensson.

Fyra av testmeningarna bedömde vi på förhand som enkla. Drygt 80 procent svarar rätt på ”Vi körde de/dem till stationen”, ”Jag fick boken av de/dem”, ”Vem sa det till de/dem” och ”Nu går de/dem bästa filmerna på bio”.

– Även om en klar majoritet gör rätt är det var åttonde som har problem också där valet borde vara ganska enkelt. Det understryker att framtiden för distinktionen de/dem är osäker, säger Anders Svensson.

Den femte meningen ”Jag köpte mat åt de/dem som kom på festen” var något av en slamkrypare där bara 11 procent svarar enligt språkvårdens rekommendation att både de och dem är korrekt.

Men den testmening som ställer till det är ”De/dem följde vi hem”. Här är det en minoritet – 44 procent – som ger det rätta svaret dem. En majoritet svarar felaktigt de eller att både de och dem är korrekt.

– Vi är inte vana vid att dem inleder meningar. Därför kräver den här testmeningen mer grammatisk analys. Då är det uppenbart att många får förlita sig på sin språkkänsla som inte räcker till i det här fallet, säger Anders Svensson.

Så gjordes undersökningen:
Undersökningen utfördes av Novus på uppdrag av Språktidningen 14–20 september 2023. Den besvarades av 1 054 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 till 84 år.

Tycker du att det är svårt att göra rätt på de/dem när du skriver?
Nej, mycket enkelt: 37 procent
Nej, ganska enkelt: 26 procent
Varken svårt eller enkelt: 14 procent
Ja, ganska svårt: 9 procent
Ja, mycket svårt: 3 procent
Jag skriver oftast dom i stället för de/dem: 6 procent
Vet ej: 6 procent

Är det rätt att skriva de eller dem i dessa meningar?
De/dem följde vi hem.
De är rätt 39 procent
Dem är rätt 44 procent
Både de och dem är rätt 9 procent
Vet ej 8 procent

Vi körde de/dem till stationen.
De är rätt 8 procent
Dem är rätt 84 procent
Både de och dem är rätt 5 procent
Vet ej 3 procent

Jag fick boken av de/dem.
De är rätt 4 procent
Dem är rätt 88 procent
Både de och dem är rätt 4 procent
Vet ej 4 procent

Nu går de/dem bästa filmerna på bio.
De är rätt 84 procent
Dem är rätt 7 procent
Både de och dem är rätt 4 procent
Vet ej 5 procent

Vem sa det till de/dem?
De är rätt 5 procent
Dem är rätt 87 procent
Både de och dem är rätt 4 procent
Vet ej 5 procent

Jag köpte mat åt de/dem som kom på festen.
De är rätt 37 procent
Dem är rätt 48 procent
Både de och dem är rätt 11 procent
Vet ej 4 procent

Kontaktperson:
Anders Svensson
chefredaktör på Språktidningen
0768-68 58 24
anders@spraktidningen.se