Rim gör läsningen lätt som en plätt

Text:

Essike dessike luntan tuntan. Rim och ramsor gör susen  för språket, visar en pågående  studie vid Göteborgs uni­ver­sitet. I projektet får 370  fyra­åringar leka loss med  språket. Deras förskolor ordinerar 25 minuters språklek om dagen under sex veckor. Syftet är att undersöka om språklekar kan stimulera utvecklingen av barnens språksinne. Och det verkar fungera. Barnen ser ut att utveckla en större med­vetenhet om språket än kontrollgruppen.

– De lär sig till exempel att rimma, och den förmågan – att uppmärksamma språkets formsida – är något vi forskare vet är mycket viktigt för den tidiga läsutvecklingen, säger docent Ulrika Wolff, som leder projektet tillsammans med professor Jan-Eric Gustafsson.

Övningarna kommer att  upprepas under tre års tid och följas upp med tester med syftet att undersöka hur de påverkar barnens läs- och skrivutveckling. Forskarna tror att de barn som får leka med ord i tidig ålder har lättare att lära sig läsa.