Rädda orden!

12 adopterade ord.  Adoptera mera! Du kan fortfarande adoptera ditt favoritord genom att mejla till adoptera@spraktidningen.se.

Text:

manschettproletariat

Jag arbetar som advokat inom den så kallade humanjuridiska nischen, och använder ofta ordet manschettproletariat för att visa på den avgrundsdjupa skillnaden mellan min yrkesverksamhet och den renodlade affärsjuridiken. Även om jag är att betrakta som tjänsteman i egentlig mening är manschettproletär den benämning jag ger mig själv, arbetandes per timme som jag gör, med inkomster ljusår från vad de ”fina” advokaterna uppbär.
 – Henrik Stolare

panikera

Jag har valt att adoptera ordet panikera. Det är ett väldigt användbart verb för att beskriva att någon agerar på ett icke kontrollerat och obegripligt sätt. Det behöver ju inte betyda att man drabbats av total panik, utan kan ju vara att man inte agerar förnuftsmässigt ”riktigt”. Så tolkar jag det och så använder jag det.      

– Lars Westman

fåk

Jag läste nyss att ordet fåk tydligen används för lite. Detta kan inte stämma, för alla ölänningar bör känna till detta ord och dess innebörd!

Ordet fåk är ju inte bara ett ord utan mer ett väderfenomen utan dess like. Endast den som verkligen befunnit sig i mycket hård vind, kraftigt snöfall och ingen sikt vet vad den talar om.

På Öland inträffar detta med jämna mellanrum och är lika skrämmande som att det är en speciell tjusning med det. Vägar blir ofarbara, skolorna stängs, maten tar slut i butikerna, hemtjänsten blir skjutsade runt av räddningstjänstens bandvagnar, som är de enda fordon som kan ta sig fram.

Eftersom fåken alltid kommer att finnas måste ju även ordet finnas kvar ...    

 – Johan Persson

ärkenöt

Jag skulle vilja adoptera ordet ärkenöt. Motiveringen är att det är ett träffsäkert men samtidigt mjukt ord, som jag tyvärr upplever att det finns ett större behov av än någonsin.    

– Jenny Helsing

antichambrering

Jag arbetar som konstnär. Jag vill adoptera antichambrera och antichambrering. Dessa ord får absolut inte försvinna. Jag har gjort flera verk kring väntan, där dessa ord förekommer. Bland annat har jag gjort skyltar med texten Antichambreringsområde för platser där en väntan är möjlig. Ordet används också av diplomater och när man ska träffa kungen. Då krävs det en antichambrering. Om det inte finns ett vettigt ord för detta – hur ska det då gå?   
 – Marie Andersson

åpen

Jag vill adoptera åpen. Det är ett välanvänt ord i Göteborg. Jag själv och min familj använder det regelbundet. Jag tycker det saknas en bra synonym till ordet åpen, eftersom girig – som ligger nära till hands – är mer omfattande. Åpen används i sammanhang som att man tar till sig för mycket av något, medan girig används i fler sammanhang. Detta ord borde inte bara bevaras, utan även spridas!

– Eleanor Norling Jivegren

cedera

Jag vill adoptera ordet cedera. Anledningen är att min mamma, född 1905 i Bohuslän, alltid använde detta ord och jag använder det fortfarande. Jag ringde min svägerska i dag och hon kom också ihåg att mamma använde det i betydelsen ’avstå från’.          

– Lisbeth Persson

åkerspöke

Visst, mitt på dagen i jordgubbslandet kan jag hålla med om att det är en fågelskrämma vi ser, men kuliga novemberkvällar med oknytt i faggorna så är det åkerspöken och inget annat som vaktar våra grödor. Orden har en så distinkt skillnad i klang och i vad de väcker för associationer; givetvis ska åkerspöke få leva kvar!

 – Ida Isaksson

bettla

Jag använder ordet bettlare var gång jag sjunger tonsättningen av Dan Anderssons ”Omkring tiggarn från Loussa”. Där finns visserligen inte verbet bettla men om jag beviljas adoption av detta ord lovar jag att använda detta så fort tillfälle ges.

Jag tror faktiskt att ordet kan fylla en viktig funktion i dagens samhällsdebatt. Det låter pretentiöst, men låt mig förklara: Det skulle bli ett alternativt ord till tiggare.

Jag är av den uppfattningen att de människor som sitter på gator och torg och försöker skramla ihop till dagligt bröd är värda vår medkänsla. I stället betraktas de med förakt och som närmast kriminella. De benämns tiggare och det är svårt att använda det ordet utan att det blir nedsättande.

Att då i stället börja använda bettla kan förhoppningsvis vrida perspektivet.

Ordet har en mjukare klang i mina öron. I andras öron har det kanske ingen klang alls, eftersom de inte förstår vad det betyder, men då kan det kanske ändå bli inledningen till ett nytt, mer humant samtal om det faktum att vi lever i en så ojämlik värld att vissa av oss tvingas bettla för att överleva.        

– Patric Greider

tokenskap

Jag vill adoptera ordet tokenskap eftersom jag inte kommer att få några som helst problem med att använda ordet så som vår tillvaro ser ut i dag.

 – Lotta Sirc

kvintilera

Jag har använt och kommer att använda kvintilera om domherrens spröda ”drillande”. Vet inget bättre ord för detta sjungande ljud.

– Rose-Marie Färber

mylta

När jag var liten på 1950-talet använde vi ofta ordet mylta. Mina föräldrar var norrlänningar och vi plockade hjortron.

Nuförtiden får jag förklara ordet. Men jag tycker fortfarande att det är användbart till desserter. Mylta är ju den övermogna formen av hjortron som man äter direkt på myren och myrar finns det ju ganska långt ner i Sverige.

– Barbro Vestin