Postsanning

I postsanningens tid saknar fakta betydelse.

Text:

Att komma med felaktiga påståenden i debatter behöver inte vara negativt. En debattör kan vinna sympatier om påståendet bara framförs med tillräckligt mycket känsla bakom. Fenomenet kallas postsanning.

Forskning visar att det är vanligt att fastna för känslostyrkan i ett argument. Just så reagerar många på Donald Trump – han upplevs som en sanningssägare, eftersom han själv tror på det han säger, även om fakta ibland motsäger hans påståenden.

I Aftonbladet beskrivs det så här: ”Många skyller på postmodernismen. De säger att det är denna filosofi som har lett till den era av ’postsanning’ som vi nu befinner oss i. Postmodernisterna inom den akademiska vänstern hävdade att det där med sanning var något relativt.”