Poliser artigare mot vita bilförare

Text:

Thank you, sir och andra formella uttryck används ofta när vita bilister stoppas i trafikkontroller i USA. Men när svarta bilister hejdas är det vanligare med informella uttryck, som dude, bro och bud. Det visar en studie vid Stanforduniversitetet i Kalifornien.

Dessutom ber poliserna oftare de vita bilisterna om ursäkt; thank you, don’t worry, drive safely now och no big deal kan de till exempel säga i samband med en kontroll. De är benägna att visa respekt samtidigt som de understryker att trafikkontrollen inte är något att oroa sig för. Svarta bilister behandlas inte lika hövligt. När de hejdas är det bland annat vanligt med uttryck som signalerar att polisen är på sin vakt – som hands on the wheel.