Nyheterna sist i svenskan

Text:

När engelska översätts till svenska ändras ofta ordföljden en smula, trots att samma ordföljd hade varit möjlig.

Språkforskaren Anna Elgemark, Göteborgs universitet, vill öka förståelsen för hur man bygger texter på engelska respektive svenska. Hon har bland annat studerat ordföljdens betydelse för hur vi konstruerar och förstår en mening. Ny information hamnar ofta i slutet av meningarna: vi tar det kända först och fyller sedan på med nytt.

”Visst var du och shoppade i går?” ”Ja, jag har köpt en hatt.”

Anna Elgemark har noterat att att engelskan är mer informationstät; där används fler underordnade satser. I svenskan samordnar man hellre, till exempel med konjunktionen och. Svenskan lägger också mer konsekvent ny information i slutet av meningarna och refererar oftare tillbaka till det som sagts tidigare.