Nyfunnet språk visar alternativ livsstil

Text:

Ett tidigare okänt språk har upptäckts på Malackahalvön: jedek. I språket finns inga verb som betecknar ägande, motsvarande låna, stjäla, köpa och sälja. Däremot finns ett rikt förråd av ord för utbyte och fördelning.

Det var när några lingvister från Lund höll på att undersöka jahai, ett språk som talas i samma område, som de fick upp öronen för jedek. Det talas av cirka 280 bofasta jägare och samlare i en by i Västmalaysia. Liksom jahai tillhör jedek aslispråken – en grupp språk i den austroasiatiska språkfamiljen. Men jedek har egna språkljud, en annan grammatik och ett annat ordförråd.

I det samhälle där jedek talas förekommer nästan inget mellanmänskligt våld, barnen uppmanas att inte tävla och det finns varken lagar eller domstol. Allt detta återspeglas i språket.