Mammas röst är bra för hälsan

Text:

Mammor bör tala mycket med sina för tidigt födda barn. Det kan göra att barnens hälsa stabiliseras snabbare.

Drygt 500 för tidigt födda barn ingick i en undersökning mellan åren 2000 och 2015. Mammans röst visade sig ha positiv effekt på stabiliseringen av barnens autonoma nervsystem – den del av nervsystemet som reglerar de livsprocesser som inte är direkt viljestyrda, som blodcirkulation, andning, ämnes­omsättning och matsmältning.

Bakom studien står italienska forskare i utvecklingspsykologi. Vilken effekt som pappans röst hade på barnen framgår inte av undersökningen.