Läslov

Höstlovet blir efter regeringsbeslut till läslov.

Text:

När regeringen vill förbättra svenska elevers läsförståelse är ett namnbyte en del av strategin. I stället för att tala om höstlov ska den veckolånga ledigheten under hösten kallas läslov. Syftet med skiftet är att betona att elever inte ska se veckan som en paus från skolarbetet. I stället ska de ägna tiden åt läsning. En som är tveksam till metoden är Aftonbladets Patrik Lundberg: ”Man lägger fem miljoner på att införa ett ’läslov’. Ett lov där barnen ska läsa på egen hand, utan pedagoger. Ansvaret läggs alltså på entreprenad, från skolan till barnen själva. Gissa hur många resurssvaga elever som kommer att läsa på läslovet. Gissa hur många färre som kommer att kunna ta del av demokratin i framtiden.”