Läsarnas spaningar

Text:

Det öppnas upp och stängs ner så det står härliga till (eftersom det görs så på engelska och alldeles särskilt på amerikanska)! Nedstängning verkar nu vara så etablerat att det används slentrianmässigt. Däremot har jag konstigt nog ännu inte sett uppöppning, men det kommer väl ..,

Bosse

I radio i morse: X ska uppträda på Berwaldhallen. Ska vederbörande stå på taket? Hör ofta att något ska ske på Globen – är inte risken stor att halka av?

Anne-Helén

Ibland vill skribenter ge sin text ett högtidligt eller ålderdomligt intryck. Ofta blir det fel. Ett vanligt exempel är ity som allt som oftast blir ety.

Britt

Ordet stycken är oftast helt onödigt efter en siffra. ”Hur många elefanter såg du?” ”Fyra eller fem.” Det räcker.

Hasse

En massa reduceras numera alltmer till massa, till exempel ”Massa folk var samlade”. Slappt!

Nol