Laddade ord – inga vinnare i rätten

Text:

Att skippa överdrifterna och hålla sig till saken är receptet för den som vill ha framgång i USA:s högsta domstol.

Det har visat sig att advokater som späckar sitt språk med laddade ord oftare förlorar i rätten. Anledningen tros vara att domarna enbart tar hänsyn till logiska argument.

Det är amerikanska statsvetare som har studerat språket i 1 677 rättsfall som behandlats mellan 1984 och 2007. De konstaterar att användningen av känsloladdade ord minskar advokaternas trovärdighet. Det kan alltså vara så att advokater som inte har de vassaste juridiska argumenten i stället försöker spela på känslor. Men det är ingen vinnande taktik.

Bland de laddade ord som förlorande advokater ofta använde fanns adjektiv som outrageous, ’skamlig, upprörande’, apprehensive, ’insiktsfull, omdömesgill’, wonderful, ’underbar, förunderlig’, och glorious, ’ärorik, strålande’.