kunskapsresistens

Kunskapsresistens är att inte ta till sig kända fakta.  

Text:

De senaste åren har det talats mycket om faktaresistens. Begreppet används om personer som inte låter sig påverkas av fakta som går emot den egna uppfattningen. Vissa forskare anser att det vore lämpligare att tala om kunskapsresistens. Skillnaden är att det finns fakta – till exempel om universums yttersta gräns – som människan inte har kunskap om. Kunskapsresistens utgår alltså från prövad kunskap. I tidskriften Axess diskuteras fenomenet: ”Vi lever alltså med flera parallella, och ofta motsägande, budskap. Omvärlden uppmanas att lita mer på forskning och kunskap för att motverka kunskapsresistens – utan att sätta vetenskapen på piedestal.”