Koptisk bibel ska bli digital

Text:

Redan på 200-talet formades den koptiska kyrkan i Egypten. Kvar från den tiden finns ett antal manuskript med både Gamla och Nya testamentet. Manuskripten ska nu digitaliseras och bli tillgängliga både för allmänhet och forskare.

I dag utgör de kristna kopterna omkring tio procent av Egyptens befolkning. Den koptiska kyrkan brukar ses som en av världens äldsta. Inom kyrkan används det koptiska språket under gudstjänsterna.

Caroline T. Schroeder, forskare vid University of the Pacific i Kalifornien, USA, har fått 1,7 miljoner kronor till digitaliseringen. Projektet sker i samarbete med universiteten i Georgetown, Göttingen och München.