Komplex syntax – en baggis för bebisen

Text:

I de flesta mänskliga språk kan en sats innehålla en annan sats: Pojken, som jag mötte i går, står där borta.

Här är relativsatsen som jag mötte i går inbäddad i huvudsatsen Pojken står där borta. Forskare i neuropsykologi har nu funnit att förmågan att uppfatta sådana inbäddade satser troligtvis utvecklas mycket tidigt. Fenomenet kallas rekursion, och vissa språkforskare hävdar att detta är något som är speciellt för just det mänskliga språket. Kanske det enda.

Forskarna värvade 38 runt ett halvt år gamla barn. Eftersom det är svårt att testa språk på så små barn, valde man att konstruera sekvenser av toner i stället. I studien avvek hela tonföljder inuti en längre sekvens – på samma sätt som en inbäddad sats skiljer ut sig i en längre mening. Samtidigt mättes barnens hjärnaktivitet. På EEG-kurvorna kunde forskarna se att de reagerade tydligt på de inbäddade strukturerna.