Kod vägleder förslagna

Text:

Under hösten har mystiska kritmärken dykt upp på husväggar runt om i Storbritannien. Symbolerna påminner om äldre tiders luffartecken, som ristades i dörrkarmar och på grindstolpar. De utgjorde ett hemligt budskap till andra luffare om vilket bemötande man kunde vänta sig av gårdens folk – om man fick mat och sovplats eller blev bortjagad. De brittiska kritmärkena är dock inte verk av luffarhand; det är inbrottstjuvar som rekognoscerat i området och märkt upp husen inför planerade återbesök.

Polisen i Devon menar nu att de har knäckt koden, som döpts till the Da Pinchi code (pinch i betydelsen ’sno, knycka’) och har gått ut med varningar till allmänheten. ”Da Pinchi-koden” rymmer budskap som nothing worth stealing, ’inget värt att stjäla’, wealthy, ’förmögna’, och vulnerable female, ’sårbar kvinna’.