Känslosamhälle

I ett känslosamhälle går känsla före förnuft.

Text:

¶ Känslosamhälle är i viss mån besläktat med postsanning. I känslosamhället har kunskapen också spelat ut sin roll. I stället är det de egna känslorna som vägleder människor. Om känslorna leder fel läggs ansvaret för misslyckandet på politiker och andra makthavare. I praktiken handlar det om ett misstroende riktat mot vad som uppfattas vara ett etablissemang som inte står på medborgarnas sida. En bloggare beskriver känslosamhällets framväxt så här: ”Digitaliseringen har påskyndat känslosamhällets utveckling och en ny människotyp har vuxit fram. Den nya känslomänniskan är oförmögen att härbärgera sina egna känslor, och när den inre balansen rubbas är det alltid omvärldens ansvar.”