Jubilar släpper Litet lexikon

Text:

Terminologicentrum, TNC, fyllde 75 år i slutet av 2016. Detta firades med den nya ordlistan Litet lexikon av konstnären Jan Stenmark.

Litet lexikon är troligen den ovanligaste ordlistan som TNC har gett ut, trots att rariteter som Rymdordlista, Plast- och gummiteknisk ordlista och Betongteknisk ordlista finns bland de tidigare publikationerna. I dessa reder TNC ut, definierar och preciserar termer – alltså de ord som tillhör olika fackspråk – så att kommunikationen inom respektive fackområde kan löpa så smidigt som möjligt. Exempel på termer är meteorid, elefanthud och brädriven betong.

Det som skiljer Litet lexikon från de andra ordlistorna är att termerna i den är påhittade. Här möter vi dulm, nekrocygnasti och kokonum – underfundiga ord med beskrivningar och illustrationer.

Ordlistan har tagits fram i samarbete med TNC, som med utgångspunkt i Jan Stenmarks termer, beskriver det ofta mödosamma terminologiarbetet.