Intryckskänslighet

Intryckskänslighet kan göra det svårt att koncentrera sig.

Text:

Stökiga miljöer i exempelvis klassrum kan göra det svårt för vissa elever att koncentrera sig. Om det finns mycket annat som konkurrerar om uppmärksamheten kan det bli i det närmaste omöjligt att fokusera på undervisningen. Fenomenet kallas intryckskänslighet. Kit skriver om intryckskänsliga barn med anledning av debatten om kepsar i klassrummet: ”Många barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer, som till exempel ADHD och autism, lider av koncentrationssvårigheter och intryckskänslighet. Det innebär att de har svårt att fokusera när intrycken blir för många. En keps kan hjälpa barnet att stänga ute en del intryck och skärma av, så att de kan fokusera bättre på skolarbetet.”