Internationell seger för älvdalskan

Text:

Regeringen fortsätter att hävda att älvdalska är en dialekt och inte ett språk. Men den internationella språkorganisationen SIL International håller inte med. Den har nu tilldelat älvdalska en egen ISO-kod. I organisationens ögon är älvdalska därmed något helt annat än svenska.

De senaste åren har allt fler språkvetare engagerat sig för älvdalskan. Syftet är att älvdalskan ska få status som minoritetsspråk. Huvudargumentet är egentligen mycket enkelt. Den genomsnittliga modersmålstalaren av svenska förstår sannolikt norska och danska bättre än älvdalska. Eftersom avståndet mellan rikssvenska och älvdalska är så stort borde det enligt förkämparna betraktas som ett eget språk.

SIL Internationals beslut kan bidra till att öka trycket på regering och myndigheter. En annan sak som kan stärka älvdalskans ställning är att det till hösten öppnas en förskoleavdelning på älvdalska på Porfyrgården i Älvdalen.