Hybridkrig

Hybridkrig utspelar sig på olika typer av slagfält.

Text:

¶ I ett hybridkrig kan dataintrång, signalspaning, industrispionage och desinformation vara mycket effektiva vapen. I denna typ av strid kan det finnas såväl militära mål som mål av helt annan karaktär, till exempel kontroll över rapporteringen om de militära målen. En bakomliggande tanke är, skriver Aftonbladet, att styra informationsflödet för att skapa osäkerhet. Denna osäkerhet kan i sin tur utnyttjas för attacker på såväl fysiska som psykiska slagfält: ”Det geniala med hybridkriget, enligt teoretikerna, är att det är så mycket billigare än pansarvagnar. Att sprida skräck, desinformation och missuppfattningar kräver lite logistik, eftersom det mesta kan ske via internet. Därmed blev hybridkriget det perfekta kriget för skrivbordsgeneralerna.”