Hunden går igång på främmande ord

Text:

Okända ord triggar mer aktivitet hos hundar än bekanta ord. Hos människan är det tvärtom. Skillnaden kan bero på hundens vilja att förstå människan.

Forskare i neurovetenskap vid Emory university, USA, ställde i ett försök hundar inför ord – benämningar på leksaker – som de redan kände till. Men de introducerade också bokstavskombinationer som inte bildade några existerande ord. Därför kunde de vara säkra på att hundarna inte var bekanta med dem sedan tidigare.

Hundarnas neurologiska respons förvånade forskarna. Att okända ord utlöste mer aktivitet beror troligen på viljan att begripa vad husse och matte säger. Hundar har dessutom lärt sig att denna typ av förståelse ofta resulterar i olika typer av belöningar. Därför har de goda skäl att lära sig innebörden i det som sägs till dem.