Hemskt mycket hej i svenskan

Text:

Hej, Jenny Nilsson! Du har undersökt vad vi säger när vi hälsar på varandra. Och just hej verkar vara den vanligaste svenska hälsningen. Varför är det så betydelsefullt?

– Hälsningsfraser är intressanta att studera, eftersom vi i princip alltid hälsar på personer som vi vill inleda samtal med. Hälsningsfrasen utgör alltså en gräns mellan att inte vara i ett samtal och att vara det. Därför har den en speciell innebörd.

Jenny Nilsson är docent i nordiska språk och forskare på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Hon har tillsammans med forskarkolleger i Stockholm, Åbo och Helsingfors spelat in samtal vid biljettkassor på bägge sidor Östersjön.

– På så sätt har vi kunnat höra hur folk hälsar, både på sverigesvenska och på finlandssvenska, i en jämförbar miljö, säger Jenny Nilsson.

Och hejandet dominerar alltså i bägge de svenska varianterna. I de svenska biljettkassorna hälsar 73 procent av både kunder och personal med hej.

I de finländska kassorna hälsar 82 procent av personalen med hej, liksom 74 procent av kunderna.

Men det finns också subtila skillnader i hälsningsbruket.

– De svenska kunderna inleder till exempel gärna samtalet med tjena, medan de finska lånorden moj och mojn bara förekommer i finlandssvenskan.

Men det är också bara finlandssvenskarna som säger goddag. Finlandssvenskan tycks överlag ha en mer formell och ålderdomlig ton än sverigesvenskan.

– I Sverige verkar man ha skruvat ner formalitetsskalan ett snäpp, säger Jenny Nilsson.