Han vill ge manda status

Text:

Kanske var det inte bara slumpen som gjorde att Rasmus Bernander började intressera sig för språken i Tanzania. Sverige har länge haft en aktiv biståndspolitik i landet. En som jobbade på fältet var hans pappa. När Rasmus Bernander senare läste på folkhögskola blev Tanzania åter aktuellt. Ett utbyte med en folkhögskola i landet ledde till att Rasmus Bernander reste dit. Där började han lära sig bantuspråket swahili – som är det dominerande av de cirka 125 språk som talas i landet – men han kom också i kontakt med flera mindre bantuspråk. Ett av dem är manda.

Rasmus Bernander har ägnat flera år åt att beskriva mandas grammatik. Resultaten har han presenterat i en avhandling i afrikanska språk vid Göteborgs universitet. Det är första gången som manda kartläggs systematiskt. Samtidigt är trenden att swahili växer sig starkare på de mindre språkens bekostnad.

– Manda används väldigt avgränsat – med familjen, i hemmet och i sociala sammanhang på lokal nivå. I skolan sker undervisningen på swahili och på engelska, säger Rasmus Bernander.

En förhoppning är att den första beskrivningen av språkets grammatik ska kunna bidra till att manda får högre status, och därmed också till språkets överlevnad.

– Det finns hos talarna ett visst mått av stolthet och glädje i att någon utomstående är intresserad. Det kan i sig bli en statusgivare. Manda är ett av världens immateriella kulturarv. När äldre mandatalare dör och inga nya kommer är det som om ett bibliotek skulle brinna ner.