Granatgatan har för mycket sprängkraft

Text:

Dubbeltydigheten gör Granatgatan till ett olämpligt namn på en ny gata i Tynnered i Göteborg. Därför vill fastighetskontoret byta namn till Zirkongatan. Skälet är att stadsdelen Tynnered finns på polisens lista över särskilt utsatta områden.

Gatorna i området har fått namn efter ädelstenar. Men just Granatgatan är enligt fastighetskontoret ”direkt olämpligt” eftersom namnet kan föra tankarna till våldshandlingar.