Gentrifiering

Text:

Uttrycket gentrifiering myntades redan på 1960-talet och har nu åter blivit högst aktuellt i bostadsdebatten. Gentry betyder ungefär ’herrskapsklass’ på engelska, och ordet beskriver processen då äldre, slitna områden i en stad renoveras och lockar till sig nya, välbärgade invånare. Exempel på sådana områden är Haga i Göteborg, Brooklyn i New York och, praktexemplet, den kinesiska huvudstaden Peking. Catarina Thörn skriver i Göteborgs-Posten: ”Politiker och stadsplanerare är ofta positiva till gentrifiering eftersom fastighetsvärdena höjs, de boendes inkomster ökar och staden blir mer attraktiv. Men det finns kritiska röster inte minst bland de forskare som under lång tid studerat vad gentrifiering betyder för städer på lång sikt.”