Fri ships and vine for all!

Text:

Språkresearrangören EF har listat engelska ord som svenskar ofta uttalar fel. Och det är inte slumpartat – det finns mönster i missarna. De svåraste orden är sådana som innehåller språkljud som inte finns i svenskan, eller som är ovanliga där. I ett ord som three, ’tre’, uttalas till exempel th som ett tonlöst läspljud, som inte finns bland de svenska språkljuden. Svensktalande ersätter därför ofta detta med ett närliggande svenskt ljud: f, så att ordet uttalas som fri.

Andra ord som är svåruttalade för svenskar:
ord uttal
catch ”cash”
chips ”ships”
juice ”jus”
jet ”yet” 
buzz ”buss”
thin ”fin”
wine ”vine”