framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt gör att en person kan utse en förvaltare.

Text:

Framtidsfullmakten införs i juli i år. Den gör det möjligt att utse en egen förvaltare som träder in om det skulle behövas. I Dagens Juridik diskuteras nyheten: ”Systemet med framtidsfullmakter bygger på att du själv ska kunna bestämma fullmaktens innehåll och vem som ska företräda dig. Du kan också skriva in hur tillsynen ska gå till.”