Föräldrar tvingas släppa Fisen

Text:

Fisen får inte bli mer än ett smeknamn på en flicka i Mellansverige. Föräldrarna började kalla henne Fisen nästan direkt efter förlossningen, eftersom hon hade problem med gaser i magen. Skatteverket anser dock att Fisen är olämpligt som förnamn eftersom det skulle kunna leda till obehag för flickan: ”Ett alltför avvikande namn kan leda till obehag för den som bär det, särskilt när det gäller ett barn som inte själv kan byta eller ändra sitt namn.” Dessutom tycker inte myndigheten att Fisen har namnkaraktär. I stället kan Fisen jämföras med tilltal som pysen, gubben och gumman.