Föräldrar tvingas skrota Skrot

Text:

Björn Skrot Hans var det förnamn som ett föräldrapar i Vålberg ville ge sin nyfödda son. De började kalla honom Skrot direkt efter födseln, och ville därför att det skulle bli ett av hans förnamn. Men Skatteverket underkände Skrot. Myndigheten ansåg att namnet skulle kunna leda till obehag för pojken. Föräldrarna tycker att beslutet är skräp – och tänker ändå fortsätta använda Skrot som ett smeknamn. De överväger också att överklaga Skatteverkets beslut.