Fler förnamn tillåts i Finland

Text:

Förändrade familjestrukturer, internationalisering och en strävan efter att ge barn individuella namn. Det är huvudskälen till att regeringen i Finland föreslår förändringar av namnlagen. Målet är att öka valfriheten, men samtidigt bevara traditioner.

Regeringen vill tillåta fyra förnamn – i dag får man bara ha upp till tre.

Klartecken ges också för kombinationer av flera efternamn. Kravet på att vara gift för att ta ett gemensamt efternamn slopas. Även personer som lever i samboförhållanden och registrerade partnerskap ska nu få rätt att ta ett gemensamt efternamn.