Engelskan skapar en kontrast

Text:

Beställ Språktidningen!
Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration

När språkforskaren Kristy Beers Fägersten flyttade från USA till Sverige hittade hon tidningen Metro i tunnelbanan. Där fastnade hon för serien Rocky. Och hon fascinerades av hur engelska ständigt dök upp i seriestrippar på svenska. Ofta användes engelska inslag i allra sista rutan.

– Engelskan är något man gärna leker och skojar med. Ofta kommer den som en punchline i slutet. Engelska blir i sig ett sätt att signalera att vi skämtar, säger hon.

I nyutkomna boken Language play in contemporary Swedish comic strips analyserar Kristy Beers Fägersten språkliga drag i svenska serier. Hon noterar att många serietecknare skämtar om det stereotypiskt svenska uttalet av engelska ord. I dialogerna kan Sweden stavas Sviden och welcome bli vällkåmm.

– Jag tycker att det är supersympatiskt. Det visar att man kan driva med sig själv. Samtidigt är det ett tecken på serietecknarnas språkkänsla. De känner till att det finns ett typiskt svenskt uttal av engelska och utnyttjar det för att skapa igenkänningshumor.

I serierna förekommer en hel del svordomar. Men här behandlas engelska och svenska inte riktigt på samma sätt. Engelska kraftuttryck, som fuck, skrivs ut. Men laddningen i grövre svenska svordomar desarmeras ofta på kreativa sätt, där till exempel vafan kan förkortas vaf.

– De engelska svordomarna får florera fritt. I den här kontexten blir det därför naturligt att koppla svärande på engelska till humor. Det skapar en kontrast mot svenskan.