Ekodukt

En ekodukt är en bro där djur kan korsa en väg.

Text:

Längs E6 vid Sandsjöbacka i Halland byggs nu Sveriges första ekodukt. Det är en viadukt för ekosystemet. Så här beskriver Sveriges Radio vad som skiljer en ekodukt från andra viltpassager: ”Hittills har det i Sverige varit vanligare med mindre passager för enstaka arter såsom grodor. Den här breda ekodukten ska göra det möjligt för många olika djur att passera. Det kan vara älgar, rådjur, vildsvin, hasselmus eller kräldjur."