Återbostadisering

Bostäder som har blivit lokaler kan genom återbostadisering enkelt bli bostäder på nytt.

Text:

¶ I bostadsbristens Sverige vill politiker underlätta återbostadisering. Det handlar alltså om bostäder som byggts om till lokaler, men som nu åter ska göras om till bostäder. Sveriges Television beskriver hur detta ska gå till: ”Förslaget, som väntas träda i kraft sommaren 2017, innebär att en ny bestämmelse införs i plan- och byggförordningen gällande återbostadisering. Kraven och standarden på de nya lägenheterna ska inte vara större än befintliga bostäder i huset.”