Arbetsköparen ger inte bort några jobb

Text:

I stället för arbetsgivare ska Vänsterpartiet i fortsättningen tala om arbetsköpare. Det klubbades vid partikongressen i maj. Den kommunistiska tidningen Proletären skriver att partiet därmed ”sminkat” sin politik ”med visst marxistiskt språkbruk”.

Enligt Karl Marx gör det kapitalistiska systemet människor utbytbara. Därför kan ordet arbetsgivare ge en felaktig bild av förhållandet mellan ägare och anställd. Ägaren ger inte bort något, utan köper arbetskraft. Då blir det logiskt att tala om arbetsköpare.

Ordet arbetssäljare har däremot inte diskuterats. Även detta ord hade på samma sätt understrukit relationen mellan ägare och anställd. Frågan är bara vem som skulle vilja definiera sig som arbetssäljare. Kanske är det så den kalla verkligheten ser ut – men det, om något, låter som en utbytbar kugge i produktionshjulet.