Andetag avslöjar när du vill ha ordet

Text:

I varje samtal ingår så mycket mer än bara ord – tonfall, gester och blickar signalerar vem som vill prata. Det gör också andningen.

– Men vi är nog inte lika medvetna om andningen, och inser därför inte hur stor roll den spelar. Andningen hörs visserligen, men vi brukar inte lägga märke till den, säger Marcin Włodarczak, som i fyra år har lett ett projekt om just andning i samtal.

Forskarna registrerade andningen under spontana samtal mellan tre deltagare, som också spelades in. Det visade sig att inandningar är snabbare och hörs tydligare när man tänker fortsätta prata och till viss del när man tänker börja prata.

– På något plan noterar vi också när vår samtalspartner andas ut efter att ha pratat klart. Men det gör vi även om någon tystnar utan att andas ut, det vill säga håller andan en stund innan hen pratar vidare.

Och för Marcin Włodarczak finns ingen tid att andas ut – nu står ett nytt projekt på tur: om röstkvalitet. Hur stämbanden vibrerar resulterar till exempel i knarrande eller läckande röst. Nu gäller det att ta reda på vilken roll -variationer i röstkvalitet -spelar i turtagningen. Med ny information om både andning och röstkvalitet får vi större förståelse för hur samtal fungerar.

– Då kan vi också göra datorer bättre på att förutsäga vem som ska prata härnäst när de talar med människor.

Marcin­ Włodarczak är forskare i fonetik vid Stockholms universitet.