Aktiv läsning ger större försprång

Text:

Bättre ordförståelse, större ordförråd och flera steg närmare mot att börja skriva. Det är några av de varaktiga effekterna när föräldrar börjar läsa för barnen redan vid sex månaders ålder. Aktiv läsning har störst betydelse för utvecklingen. De barn som gjorde störst framsteg har föräldrar som diskuterar texter och bilder i böckerna. De pratar också om vilka känslor som berättelserna väcker.

Bakom studien står amerikanska forskare i pedagogik. De har följt drygt 250 föräldrar och deras barn. Studien började när barnen var sex månader gamla och slutade när de var fyra och ett halvt.