Har du koll på orden? (Kviss #300)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder? Svaren är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista.

Text:

Bild: Pexels

*” anger obligatoriska fält

Fråga 1 av 12

Hybble*