Många i en klunga

Nu handlar inte KLUSTER bara om teknik

Text: Bo Bergman

Någon gång i mitten av 1900-talet lånades kluster, ibland stavat cluster, in från engelskan. Det var till en början ett vetenskapligt och tekniskt fackord. Ett tidigt belägg finns i Teknisk Tidskrift år 1960, där det talas om uranbränsle som placeras ”i kluster så att stavarna skuggar varandra”.

Det engelska grundordet cluster betyder ’klunga, klase; hop, grupp, anhopning’, och ungefär de betydelserna har kluster i svenskan. Som musikterm betecknar det ’samtidig klang av närliggande toner, tonklunga’. Kluster är också vanligt i näringslivssammanhang, som i företagskluster, i astronomin och i datorernas värld.

Sedan 1970-talet har klusterbomb använts om en splitterbomb med mängder av mindre sprängladdningar.

Men vad är då klusterrandomisering? kan man fråga. Jo, det är en typ av randomisering, alltså en slumpmässig fördelning av individer i två eller flera grupper. Men i en klusterrandomisering är det inte individer, utan enheter med grupper av individer som fördelas slumpmässigt.

Kluster är besläktat med ord som klase, kloss, klot och latinska ord som globus ’kula, klot, klump; hopträngd skara, massa, hop’.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.