Svarta av kol gav namn åt by

Text:

Negerbyn utanför Älvdalen i Mora kommun får sannolikt ett nytt namn. Kommunen har nu, efter en uppmaning från Afrosvenskarnas riksförbund, vänt sig till Lantmäteriet med en förfrågan om namnbyte. Förbundet anser att namnet är rasistiskt. Att platsen heter Negerbyn beror på att det en gång i tiden fanns kolmilor där. De som arbetade i milorna blev svarta av kolet – och det var så platsen fick sitt namn. Kommunen vill nu ge platsen namnet Kolarbyn.