Så håller du rätt på stora tal

Bollar du med stora summor? Här är några knep för att skapa ordning bland de talrika förkortningarna.

Text: Sofia Malmgård

Svenska språknämndens Skrivregler från 1987 rekommenderar milj. som förkortning av miljoner. På den tiden kanske man inte tänkte på att det skulle bli svårt att skilja milj. från en förkortning av miljarder. Möjligtvis kom miljarder så sällan i fråga att det var svårt att se att det över huvud taget skulle behövas någon förkortning för det. Om man ändå kom upp i det nästan ofattbart stora talet, så var det kanske bara någon enstaka gång, och man kunde kosta på sig att skriva ut det: miljard, vilket alltså är detsamma som en etta och nio nollor, 1000 000 000 – tusen miljoner.

Men när nästa utgåva av Svenska skrivregler kom ut, 1991, hade rekommendationen ändrats. Från och med denna upplaga rekommenderas mnkr för miljoner kronor och mdkr för miljarder kronormn och md för miljon respektive miljard alltså – ett smart och förutseende sätt att lösa problemet med att skilja mellan miljon och miljard, kan man tycka.

De stora börsbolagen tycks dock helt ha missat detta. De tio största svenska bolagen använder i stället samtliga M som förkortning av miljoner. Eller om det kanske står för mega, vilket är den så kallade SI-enheten för miljoner. SI är det internationella enhetssystemet, och prefixet mega- används till exempel i datorvärldens megabyte (Mb) och megapixel (Mp). Förkortningen Mkr skulle alltså kunna utläsas megakronor, men troligtvis läser börsbolagen ändå ut sin förkortning som miljoner kronor.

Fast nu börjar de största börsbolagens omsättningar att räknas i miljarder. Hur gör man i årsredovisningen då? Hur förkortar man miljarder? Sju av de tio största svenska börsbolagen har så här långt duckat för problemet, och undvikit att alls förkorta miljarder. De använder Mkr eller MSEK för miljoner kronor och sedan antingen miljarder kronor eller miljarder SEK. Miljarderna förekommer (än så länge) sällan i tabellerna, och i löptexten går det ju bra att skriva ut miljarder kronor, även om det ser lite inkonsekvent ut intill de förkortade miljonerna.

Tre av de tio största börsbolagen har så här långt vågat sig på att förkorta sina miljarder. Av dem använder två förkortningen Mdr kr och ett använder Mdkr. Om de ville fortsätta att följa SI-enheterna skulle de kunna skriva Gkr, eftersom giga är SI-enheten för miljarder. Men vem skulle säga gigakronor i stället för miljarder kronor?

Trots att det alltså finns två officiella system att välja mellan: Svenska skrivreglers rekommendation och SI-systemet, så använder börsbolagen i allmänhet ett slags blandning – och gör dessutom på sinsemellan olika sätt.

Men nog vore det enklare om vi kunde följa ett enhetligt system, förslagsvis mn och md enligt skrivreglerna, så slapp vi fundera över om M står för miljon, miljard – eller kanske mega.

Något annat som kan vara bra att känna till när det gäller stora tal, i synnerhet om man ibland har med engelska texter att göra, är att det som vi på svenska kallar miljard heter billion på engelska. Det engelska billion motsvarar alltså inte det som vi på svenska kallar biljon, som är det som kommer efter miljard, och har tolv nollor. Blanda alltså inte ihop engelska billion – en etta och nio nollor – med det svenska biljon – en etta och tolv nollor (se även Språktidningen 8/2013).

Men några biljoner har man inte kommit upp till i börsbolagen ännu, och det kanske är tur, eftersom det verkar tillräckligt svårt att få koll på miljonerna och miljarderna.

Med siffror Svenska skrivregler
rekommenderar
SI-systemet Börsbolagen använder
1 000 000 (miljon) mn (till exempel mnkr) M (Mkr, megakronor) Mkr/MSEK
1 000 000 000 (miljard) md (till exempel mdkr) G (Gkr, gigakronor) Mdr kr / Mdkr / miljard SEK