Harald Blåtand utmanar i Lund

Text:

Telefonplan har klubbats som ett hållplatsnamn på spårvägen i Lund. Men många är missnöjda med valet. En vanlig invändning är att det i Stockholm finns en tunnelbanestation som heter just Telefonplan. Många förespråkar i stället Blåtandsplatsen, som också kan kopplas till Lunds telekomindustri. Dessutom visar ny arkeologisk forskning att staden kan ha grundlagts av Harald Blåtand, som har gett namn åt den trådlösa kommunikationsstandarden Bluetooth.