Mer än ett ord kan vara rätt

Text: Patrik Hadenius

Jag vet att tidens idé numera är att om man använder termer fel tillräckligt ofta så ska felaktigheterna accepteras. Men ibland finns det faktiskt anledning att säga att en sak är rätt och en annan fel.

Så stod det i ett läsarbrev jag fick nyligen. Det handlade om att jag i en text skrivit att Paolo Macchiarini ”transplanterat konstgjorda luftstrupar”. Min text publicerades i Forskning & Framsteg och handlade om vikten av att diskutera fallet, för att dra lärdom av denna katastrof.

Vad brevskrivaren tyckte om vikten av att diskutera fallet vet jag inte, för hans invändning handlade om valet mellan transplantera och operera.

”Om du kallar Macchiarinis operationer för ’transplantationer’ bör följaktligen höftplastik med metall och plast, starroperation med plast, insättning av stifttänder liksom en rad andra operationer också kunna kallas för ’transplantationer’, eller? Nej, att kalla äpplen för päron innebär ju en fullständig nivellering av begreppen, vilket bara kan leda till missförstånd.”

Jag svarade honom att jag höll med om att det var olämpligt av mig att skriva transplanterat. Det hade varit bättre att skriva opererat in. Men jag försökte också komplicera frågan lite genom att berätta att vi haft denna fråga uppe till diskussion på Språktidningens konferens Språkforum i mars. Där menade en panel av språkvårdare att definitionen av transplantation ger utrymme att kalla Paolo Macchiarinis ingrepp för just transplantationer.

Detta imponerade inte på brevskrivaren som svarade: ”För mig tycks ställningstagandet helt bisarrt; ett uttryck för den alltmer utbredda kunskapsrelativismen: ’inget är rätt eller fel, bara åsikter’.”

Vad kan man lära sig av denna mejlväxling? Jag blev först provocerad av brevskrivaren som kallade språkvårdarnas inställning för kunskapsrelativistisk. Men senare, när jag lugnat ner mig, insåg jag hur viktigt det är att ta rätt debatt vid rätt tillfälle.

Det gick ju inte att nå fram till denna läsare med mitt budskap. Orden stod i vägen. Hade jag tänkt en sekund till i stället för att schablonmässigt skriva transplantera hade det kanske gått.

Den mer långsiktiga diskussionen, om att ord kan glida i betydelse och att mer än ett ord kan vara rätt i ett givet sammanhang, den diskussionen vinner man inte när skadan väl är skedd.