Pauser kan försvåra för lyssnaren

Text:

Om du talar långsamt och tar tydliga pauser är det inte säkert att du blir bättre förstådd. I stället är det lyssnarens förväntningar på hur snabbt du ska tala som är avgörande. Det visar språkforskaren Kristina Lundholm Fors.

– Men vi anpassar oss snabbt till den vi talar med, säger hon. Så de flesta blir trots allt inte missförstådda.

Vi ändrar alltså snabbt våra förväntningar.

– Å andra sidan, om man pausar på ”fel” ställen, som mellan orden prickig och tröja när man talar om en prickig tröja, har man alltid rätt svårt att bli förstådd. Och den som pausar för länge i sitt tal kan bli avbruten.