Kort rubrik bäst!

Text:

Korta rubriker får mer uppmärksamhet. Det gäller åtminstone inom den akademiska världen, hävdar forskare i sociologi från University of Warwick i brittiska Coventry.

Forskarna har analyserat titlarna på 140 000 forskningsstudier i vetenskapliga tidskrifter. Och sannolikheten för att en artikel ska bli citerad visar sig öka ju kortare titlarna är. Varje ord i rubriken minskar antalet citat med upp till 1,8 procent.

Kort och slagkraftigt är alltså inte bara vad som fungerar bäst på löpsedlar och förstasidor, det är också det bästa valet i den akademiska världen.