Kit

Text: Bo Bergman

Det talas om olika kit: salladskit, tacokit, toalettkit – och nu senast om den norske terroristens presskit, bestående av pimpade bilder, ett grumligt ”manifest” med mera.
Kit betyder ’uppsättning, sätt, sats, förpackning med föremål som hör ihop’. Ordet hämtades in i svenskan på 1970- eller 80-talet från engelskan. Ibland dyker också helengelska varianter upp, som first-aid kit.
Förrådet av synonymer till ’allt’ har nu också utökats med bland annat hela kittet, ett stående uttryck. Det kan vara en inhemsk bildning, men det kan förstås ha inspirerats av engelskans the whole kit.
Engelskan, i sin tur, lånade troligen in kit från medeltida nederländska kitte, med betydelsen ’träkar; stop’. Kit har sedan kunnat betyda allt från ’behållare’ till ’packning, utrustning; utstyrsel’ och ’sats, uppsättning’. Det nederländska grundordet är av oklart ursprung – ”herkomst onduidelijk”, som nederländska ordforskare säger.
Svenskan har också övertagit ett annat, nära besläktat, nederländskt medeltidsord: kete, ’hydda, (arbets)skjul’. Det är känt från fornsvenskan och har blivit kätte, ’djurbås’. I svensk dialekt har ordet bland annat också stavats kitt(e) och kett.