Personligheten sitter i dialekten

Text:

Bild: TT

Vill du inte bli igenkänd på rösten? Byt dialekt! Åtminstone är det forskaren Erik Erikssons råd. Han har i sitt avhandlingsarbete vid Umeå universitet kommit fram till att en persons uttal – till exempel dialekten – inte går att välja bort när man lär sig känna igen en specifik röst.

Försökspersoner har bland annat lyssnat på filmklipp med den amerikanska skådespelaren Johnny Depp. Personerna kunde inte placera Depps röst när han spelade britt i en film, om de först hört honom i irländska eller skotska roller.