Barn drillas hårt i socialt språk

Text:

Föräldrar påverkar sina barns språkutvecklig mer än man tidigare har trott. Lingvisten Tove Gerholm har i sitt avhandlingsarbete iakttagit fem olika syskongrupper och deras föräldrar. Barnen var under studiens gång mellan två och fem år gamla, och undersökningen fokuserar på deras uttryck för känslor i sam­spelet med varandra och med föräldrarna.
Gerholm har lagt märke till ett stort inflytande från föräldrarna när det gäller hur barnen omformulerar sina spontana uttryck, som ”mamma”, ”min” och ”dumma dej”, till socia­la uttryck, som ”jag känner mig…” och ”det var han som började”. Dels kopierar barnen de fraser och beteenden som de observerar hos sina föräldrar, dels tränar föräldrarna dem tydligt i hur de ska yttra sig i olika situationer.
Särskilt klart blir detta i relationen mellan syskon. Det äldre syskonet tränas hårt i att använda sociala fraser till småsyskonet. I barnens lekar hörs sedan föräldrarnas ordval och tonfall högst påtagligt.