Alla skall skola skrivas ska

Text:

Nu får ivriga skribenter i Regeringskansliet hålla hårt i pennan. Annars är det risk att den löper amok och låter dubbeltecknade l hamna fel. Så här strängt står det i en promemoria till de anställda: ”I alla officiella texter från Regeringskansliet som offentliggörs fr.o.m. riksmötets öppnande den 18 september 2007 bör man skriva ska i stället för skall.” Sedan följer en lista över olika texttyper, och hur man i dessa bör ”hantera övergången” från skall till ska.
– Vi hoppar minsann inte på några språkliga modetrender, säger kansliets språkexpert Stina Malmberg. Tvärtom lunkar vi stillsamt efter när språkbruket satt sig rejält