Släpp din fasa för facktermer

Text: Lotten Bergman

Ibland måste man använda svår­förstådda facktermer, hur gärna man än skulle vilja att klarspråket lade sig som ett tolkande filter över alla texter. Det kan handla om enstaka ord, som screena (’stänga vägen för en motspelare’), sammansatta ord som inte finns i vanliga ordböcker (vad är en termpost?) och ovanliga förkortningar (TNC) eller uttryck som är svårgooglade – som plastglasskål, det vill säga en plastskål för glass. Förstås.

Undvik inte facktermer bara för att de är facktermer; ibland mår läsaren bara bra av att lära sig ett par nya uttryck. Men man ska ju förklara dem, vilket kan göras med:

En förklarande parentes efter fack­uttrycket (som kan vara kursivt om det är på annat språk än svenska)

Förklaringen först och facktermen i en parentes efter

Ett det vill säga direkt efter termen, följt av en förklaring

En faktaruta i marginalen om de oundvikliga och obegripliga termerna är ohanterligt många.

Parentesvarianten kan även ersättas med en förklaring efter kommatecken eller tankstreck. Vilket sätt man använder spelar egentligen ingen roll – men tänk på att texten trots allt ska vara lättläst och följa språkrytmen.

Fotnot: På Rikstermbanken.se, uppbyggd av Terminologicentrum (TNC), hittar du facktermsdefinitioner som du inte visste fanns.