Så gör du engelska ord till svenska

Engelska lånord är ständigt till besvär för skribenter. Men det finns tumregler för hur de kan anpassas till svenska.

Text: Maria Arnstad

Varje fredag lägger vi ut ett nytt kviss på språktidningen.se. I kvisset kan man testa sin ordförståelse, kännedom om ordklasser, främmande språk och mycket annat.

Många har kommenterat kvissen, jämfört resultat och diskuterat svarsalternativ.

Men flera har också haft bestämda åsikter om ordet – och stavningen – kviss. En del har varit mycket negativa: ”Kviss låter vämjeligt. Snälla använd quiz!”, ”Kviss? Vad är det för fel med frågesport?”

Andra har å sin sida varit mycket positiva: ”Kviss – ett jättebra svenskt ord! För visst är frågesport lite klumpigt och quiz funkar bara inte i svenskan.”

Det finns otaliga parallellfall till kviss. När det, för ganska många år sedan, blev möjligt att skicka brev via datorn i stället för via gamla ångbrevlådan, diskuterades stavningen av det fenomenet också livligt. Skulle det vara e-mail, mail, mejl – eller skulle det rentav heta e-post?

Historien upprepar sig ofelbart när något nytt engelskt lånord dyker upp i svenskan. I alla fall när det ska bråkas in i formella dokument eller ”traditionella” medier, som dagstidningar och tidskrifter. Ska man skriva site, sajt eller webbplats? Kick off eller avspark?

Finns det då någon som kan leda oss rätt i djungeln av ord och stavningar?

Jodå, som av en händelse landade just nya upplagan av Svenska skrivregler på mitt skrivbord. Med ett helt nytt kapitel om hantering av engelska ord och texter!

Och här ges besked: i första hand bör man leta efter ett befintligt svenskt ord, eftersom detta oftast är lättare att förstå för svenska läsare. Det är bättre att använda skräppost än det engelska spam.

Men om man inte hittar något passande svenskt ord, kan det vara bättre att skapa ett sådant än att bara översätta det engelska: ”Krockkudde är till exempel tydligare än luftkudde för airbag”.

Om det engelska ordet ändå skulle ge en bra beskrivning av begreppet ”kan det räcka med ett översättningslån, som i affärsklass för business class”.

Så finns det ytterligare fall, där det engelska ordet har blivit så pass etablerat i svenskan att ”det saknas anledning att ersätta det”.

Men enstaka engelska ord är en sak, en annan är när dessa ska sättas in i en mening som för övrigt är svensk – för där krävs ofta att man kan böja orden. Svenska substantiv har också alltid ett genus, de är ”n-ord” eller ”t-ord” (en eller ett), och ett genus måste alltså också tilldelas de engelska lånorden: en jury–juryn–juryerna; ett case–caset–casen.

När lånorden väl har försetts med genus och anpassats till det svenska böjningssystemet, ”följer också ofta även försvenskad stavning, med de bokstäver som i svenskan normalt betecknar de ingående ljuden i ordet”. Så har mail blivit mejl och date blivit dejt. Sådana försvenskade stavningar gör också att det blir lättare att ”bilda andra ord och ordformer av lånorden”, som i verbet mejka i stället för makea.

Var hamnar då kviss i detta sammelsurium?

Om man skulle gå på den första rekommendationen, så skulle det etablerade svenska ordet frågesport ligga nära till hands som översättning. Men är frågesport verkligen en synonym till quiz i svenskan? Om man tittar på de sammanhang där quiz förekommer, så verkar ordet ha kommit att få en snävare innebörd än frågesport.

Ett quiz står ofta för ett kunskapstest där man individuellt får svara på ett antal frågor. Detta sker genom att man kryssar eller klickar i ett svarsalternativ bland flera möjliga, och sedan, ganska raskt, går vidare till nästa fråga.

Ordet frågesport kan visserligen inbegripa samma typ av kunskapstest, men verkar ha en vidare betydelse. Det står till exempel ofta för en frågelek med flera deltagare i lag som får tävla mot varandra. Enligt Nationalencyklopedin lanserades ordet frågesport av Aftonbladet 15 december 1938 för en programtyp uppbyggd på detta vis. Quiz används sällan för den typen av större arrangerade tävlingar.

Än så länge verkar det heller inte som om någon har känt behov av att ersätta quiz med något annat, nyskapat svenskt ord. Möjligtvis kan det bero på att quiz är så pass etablerat att det just ”saknas anledning att ersätta det”. Quiz har ju också försetts med genus: ett quiz.

Och – alltså – med försvenskad böjning följer ofta försvenskad stavning: kviss!

Maria Arnstad är redaktör på Språktidningen.